09197207220

info@vaj.ir

1234567810111213141516171819202122000 متر باغ گلدشت 122000 متر باغ گلدشت 222000 متر باغ گلدشت 3_۰۹۴۶۲۲_۰۹۴۶۳۹unnamed

۲۲۰۰۰ متر باغ گلدشت

  • 1000 متر
  • بدون مبلمان
  • بدون رهن
باغ
250,000,000 تومان

۲۲۰۰۰ متر باغ گلدشت جزو شهرداری آبسرد سه طرف باغ خیابان دارد و یک خیابان اختصاصی داخل زمین موجود است درختان بسیار عالی و میوه اصلی آن سیب است ، دارای آب سهمیه فراوان – برق ؛ آب شهری و گاز سر خیابان زمین کشیده شده است و قابلیت دسترسی به آن موجود است. قطعات باقی مانده طبق کروکی پیوست شماره ۱ و ۶ موجود می باشد قیمت متری ۲۵۰ هزار تومان.

تور مجازی

این ملک فاقد ویدئو می باشد.

اطلاعات مسئول :

موبایل: 09123470381